Sdružení interpretů s violou d´amore

Arco collegium

Arco collegium je komorní soubor netradičního a nástrojově variabilního obsazení, který se specializuje na interpretaci komorní hudby pro smyčcové nástroje z období hudebního baroka a klasicismu.

Jedná se o soubor v mnoha ohledech nevšední a ojedinělý. Lze říci, že díky mnoha svým unikátním rysům je tento soubor vlastně jediný svého druhu v České republice. Byl založen z podnětu prof.Eduarda Melkuse se zaměřením nejenom na interpretaci skladeb zkomponovaných pro zajímavá nástrojová obsazení smyčcových nástrojů, ale i na oblast badatelskou, čímž navazuje na činnost Tria české hudby.

Uměleckým vedoucím souboru je dnes Jiří Šimáček,
Dalším členem základního obsazení smyčcového tria je Jaroslav Kořán, absolvent houslové třídy prof. Dlouhé na Konzervatoři v Teplicích. Komorní hře se věnoval již za svých studií. Byl členem Severočeské filharmonie Teplice, Komorního orchestru Teplice i komorního orchestru Solisti di Praga. V současnosti je členem orchestru opery Národního divadla v Praze a členem souboru Arco collegium.

Kontrabasista souboru Karel Šedivý vystudoval Konzervatoř v Praze u prof. Bendy, kterou absolvoval v r. 1977. Komorní hru studoval u prof. Pošty. Od r. 1975 působil v orchestru opery Národního divadla v Praze. Paralelně se věnoval a stále věnuje komorní hře v souborech Trio české hudby, Arco collegium a České duo.

Koncertní vystoupení obou souborů
jsou ze všech výše uvedených důvodů velice atraktivní nejenom pro hudební
odborníky, ale i pro nejširší hudbymilovnou posluchačskou veřejnost.
Proto je i nabídka uplatnění souborů velmi široká.
Od nejrůznějších programů celovečerních koncertů s průvodním slovem
nebo bez něj, až po různá vystoupení při slavnostních příležitostech, vernisážích,
v literárně hudebních pořadech, či při tzv. „výchovných koncertech“
pro žáky ZŠ, ZUŠ či škol středních.