Sdružení interpretů s violou d´amore

Viola d´amore duo : repertoárový list

Housle – klavír /varhany, basso continuo, violon/

Bach J.S. Allemande, Courante a Chiaccona z 2. partity d moll
pro housle sólo
Benda F. Sonata A dur
pro housle a klavír (b.c. – varhany)
Benda B.L. Sonata in G
pro housle a klavír (b.c. – varhany) - /violon/
Beethoven L.v.     Sonata Es dur
Sonata F dur (jarní) I.+II.věta
pro housle a klavír
II. věta z houslového koncertu D Dur
pro housle a orchestr (klavír , varhany)
Biber H.I.F. Sonata rapresentativa – representazione Avium
pro housle a klavír (b.c.) - /violon/
Boch Dvě miniatury (Neapolitanische, Hungarische Volkslied)
pro housle a klavír (světová novodobá premiera)
Čart J. Sonata C dur
pro housle a klavír (varhany)
Dvořák A. Houslový koncert a – moll
pro housle a orchestr (klavír)
Dvořák A. Romantické kusy op 75 – č. 1 a 3
pro housle a klavír
Dvořák A. Sonatina op. 100
pro housle a klavír
Fibich Z. Sonatina op. 27
Pro housle a klavír
Grieg E.H. Sonata g moll op. 13
pro housle a klavír
Händel G.F. Sonata F dur op.1 č. 12 - 2. a 1. věta
pro housle a klavír (b.c. – varhany)
Janáček L. Romance
pro housle a klavír
Jansa L. Koncertino D dur op. 54
pro housle a klavír (varhany)
Kammel A. Sonata B dur
pro housle a klavír (varhany)
Mahler G Adagietto z 5. symfonie
pro housle a klavír
Massenet J. Meditace
pro housle a klavír
Mozart W.A. Koncert A dur
pro housle a orchestr (klavír)
Mozart W.A. Kirchensonate 1 – 4
pro housle a klavír (b.c. – varhany)
Mozart W.A. Sonata Es dur č.5 – dvouvětá
pro klavír a housle
Mozart W.A. Sonata B dur č. 15
pro klavír a housle
Pichl Václav Koncert D dur - 1. věta
pro housle a orchestr (klavír – varhany)
Ryba J.J. Houslový koncert F dur – dvouvětý
pro housle a orchestr (klavír – varhany)
Stamic J.V. Sonata G dur op.6 a
pro housle a klavír (b.c.)
Stamic K. Koncert B dur
Pro housle a orchestr (klavír)
Suchoň E. Sonata
pro housle a klavír
Tartini G. Sonata g-moll „Didone abbandonata“
pro housle a klavír (b.c.) - /violon/
Vivaldi A. Koncert a moll – 1. věta
pro housle a orchestr (klavír, varhany)
Vodička V. Sonata č. 1 B dur (ze šesti sonát)
Pro housle a klavír (b.c. - varhany
Voldan B. Pierrot
Pro housle a klavír
Wieniawski H. Polonéza A dur
Pro housle a klavír

Viola d´amore – klavír /varhany, basso continuo, violon, orchestr/

Anonymus Sonata
pro dvě violy d´amore a cembalo /varhany/
Ariosti A. Cantata „pur al fin gentil viola“
pro soprán, violu d´amore a b.c. /varhany/
Ariosti A. Stockholmer sonate č. 1 – G dur
pro violu d´amore a celbalo (b.c.) /varhany/
Ariosti A Sonata D dur – Lezione I
Pro violu d´amore a klavír (b.c.) - /violon/
Biber J.I.F. Partita d-moll
Pro dvě violy d´amore a b.c. /varhany/
Borghi J.B. I. sonata D dur
pro violu d´amore a violon
Broschi C. Recitativo et aria
Pro soprán, violu d´amore a varhany
Hoffmeister F.A. Divertimento D dur : pro violu d´amore a klavír (b.c.)
Hráček A.I. Dua
Pro violu d´amore ab.c. /varhany/
Krumlovský J Parthia
pro violu d´amore a klavír(b.c.) - /violon/
Petzold Chr. Suita A dur
pro violu d´amore solo
Ryba J.J. Arie de communione
pro soprán, violu d´amore a varhany
Stamic K. Divertimento
pro violu d´amore a cembalo
Stamic K. Sonata č. 3 D-dur
pro violu d´amore a klavír (b.c.) - /housle a bas/
Stamic K. Koncert č. 1 D dur
pro violu d´amore a orchestr (klavír)
Vivaldi A. Koncert č. 1 D dur
pro violu d´amore a orchestr (klavír)

Viola – klavír, varhany

Vaňhal J.Kř. Sonata Es dur
pro violu a klavírARCO COLLEGIUM – repertoárový list

Arco collegium je doprovodným souborem všech představení
ORIGINÁLNÍHO HUDEBNÍHO DIVADLA PRAHA

Na jeho repertoáru jsou všechna operní čísla z oper W. A. Mozarta:
Figarova svatba,
Don Giovanni
Kouzelná flétna
Cosi fan tutte
Únos ze Serailu

v komorní dobové úpravě J. Kř. Kuchaře – Mozartova korepetitora

Samostatný koncertní repertoár ARCO COLLEGIA

Brixi F.X. Aria D dur
pro alt, dvoje housle a bas (realisace K.Kalenda)
Ditters K.v.Dittersdorf Smyčcové trio č. 1 D dur
Pro dvoje housle a bas
Ditters K.v.D. Aria in G
Pro soprán, dvoje housle a bas
Fils A. Divertimento ex Dis
Pro dvoje housle a bas (realisace J.Šimáček)
Kammel A. Divertimento x C – novodobá premiéra nově nalezeného rukopisu
pro dvoje housle a bas
Pro trubku, housle, bas
Mysliveček J. Cantata in C
Pro soprán, dvoje housle a bas (realisace K.Kalenda)
Mysliveček J. Trio in D – novodobá premiéra nově nalezeného rukopisu
Pro dvoje housle a bas (K.Kalenda realizace)
Pro dvě trubky a trombon
Pichl. V. Divertimento ex Dis
Pro dvoje housle a bas (realisace J.Šimáček)
Stamic K. Duo D-dur
Pro alt.zobc.flétnu a violu d´amore
Stamic K. Orchestr-trio D dur op. 1 č. 14
Pro dvoje housle a bas
Stamic J.A. Sonata D dur „vojenská“
Pro violu d´amore, housle a bas (realisace J.Šimáček)
Stamic K. Sonata D dur „lovecká“
Pro violu d ´amore, housle a bas (realisace J.Šimáček)
Stamic K. Sonata č. III
Pro violu d´amore, housle a bas
Vaňhal J.K. Koncert C dur pro harfu s průvodem smyčcového tria
(realisace I.Pokorná)
Vaňhal J.K. Dvě písně „O spánku“, „Domeček z karet“
Pro soprán, dvoje housle a bas
Vaňhal J.K. Divertimento in G
Pro dvoje housle a bas (realisace K.Kalenda)
Vaňhal J.K. Divertimento C dur op. 4 - novodobá premiéra nově nalezeného rukopisu
pro dvoje housle a bas (realisace K.Kalenda)
Vaňhal J.K. Divertimento C dur op. 24 – novodobá premiéra nově nalezeného rukopisu
Pro dvoje housle a bas (realisace J.Šimáček)
Vojtíšek A.F. Trio č. 1
Pro violu d´amore, housle a bas (realisace J.Šimáček)
Zach J. Sonata a tre stromenti
pro dvoje housle a bas
Beethoven L.v Präludium a fuga
pro dvoje housle a bas
Dvořák A. Humoreska op.101 č. 7
dobová úprava pro smyčc, trio
Mozart W.A. Divertimenta D dur a F dur
v dobové triové i kvartetní úprav
Mozart W.A. Předehra k opeře Don Giovanni /+ vybrané árie/
- dobová úprava J.K.Kuchaře pro smyčcový kvartet
Mozart W.A. Předehra k opeře Kouzelná flétna /+ vybrané árie/
dobová úprava V.Maška
Mozart V.A. Serenada č. 2
- pro dvoje housle a bas
Smetana B. Houslové sólo z opery Dalibor
- pro housle s průvodem druhých houslí a basu
Stamic K. Sonata F dur op.14, č.6
pro housle, viola a bas
Woita D, Parthia amabilis – sonata
- pro violu d´amore, housle (violu pardesus) a bas