Sdružení interpretů s violou d´amore

Ukázky programů aktuálních koncertů
– hudebních setkání


VIOLA D´AMORE – DUO
Jiří Šimáček – viola d´amore, housle
Karel Prokop – klavír, varhany, el.varhany


nabízí unikátní koncert
atraktivní pořad
o hudebním pokladu české hudby „předsmetanovské“

s názvem:

„TO NEJLEPŠÍ
Z ČESKÉ HUDBY BAROKA A KLASICISMU“

Program:

Jan KRUMLOVSKÝ: PARTITA
Marche – Polonaise
pro violu d´amore a basso continuo (varhany, klavír)
Jindřich Ignác BIBER:     SONATA in A – RAPPRESENTAZIONE AVIUM
pro housle a basso continuo
František BENDA: SONATA A dur
Andante – Tema con variazioni
pro housle a basso continuo
Karel STAMIC: KONCERT D dur
Allegro – Romanza – Rondo „La Chasse“
pro violu d´amore a klavír (varhany)
Jan Jakub RYBA: HOUSLOVÝ KONCERT F dur
Andante – Rondo, allegro
pro housle a varhany (klavír)Koncert - hudební setkání

HUDBA NADĚJE Antonína Dvořáka a Gustava Mahlera

Program koncertu:

Gustav MAHLER: Erinnerung
 /1860 – 1911/ Hans un Gräthe
z cyklu písní „Aus der Jugendzeit“ – pro soprán a klavír
Gustav MAHLER: Adagietto z 5. symfonie
pro housle a klavír
- autorisovaná úprava Otto Wittenbecher
Antonín DVOŘÁK:     Cigánské melodie
 /1841 – 1904/ pro soprán a klavír
č.4 - Když mne stará matka, č.5 - Struna naladěna, č.6 - Široké rukávy
Antonín DVOŘÁK:   Sonatina op. 100
Allegro risoluto, Scherzo
pro housle a klavír
Antonín DVOŘÁK:   Milostné písně
pro soprán a klavír
V tak monhém srdci
Antonín DVOŘÁK:   Koncert a – moll
II. věta – Adagio ma non troppo
pro housle s průvodem klavíru
Antonín DVOŘÁK:   Biblické písně(výběr)
pro soprán a klavír
č.2 – Skrýše má, č.5 – Bože, Bože
č.10 – Zpívejte Hospodinu píseň novou

VIOLA D´AMORE – DUO
Jiří Šimáček – housle, viola d´amore, viola
Karel Prokop – el.klavír, varhany, cembalo
Sólistka – Eva Děkanová - zpěvVIOLA D´AMORE – DUO
Jiří Šimáček – housle, viola d´amore, viola
Karel Prokop – el.klavír, varhany, cembalo


nabízí pořadatelům,
ale i všem
Základním školám
Základním uměleckým školám
středním školám s humanitním zaměřením

VÝCHOVNÝ KONCERT – POŘAD
s názvem:

„HOUSLE V PROMĚNÁCH STALETÍ“

Cílem tohoto pořadu je,
přesvědčit mladé posluchače, že i pro dnešního mladého člověka jsou
smyčcové hudební nástroje zajímavé a atraktivní.
Že i v současné době je zvuk houslí schopen oslovit aktuálně – moderně a že i dnes jsou housle
nepostradatelné a nenahraditelné v současných trendech populární hudby.

V podání na housle, violu d´amore, violu, violino piccolo a za doprovodu el.kláves a CD
i s poutavým průvodním slovem účinkujících, jsou posluchači tohoto výchovného pořadu
seznámeni s hudbou pro smyčcové nástroje od doby renesance, baroka, klasicismu,
až po současné využívání houslí i dalších smyčcových nástrojů
v dnešní hudbě tzv. vážné i populární.

Pořadatelé, hudební odborníci a pedagogičtí specialisté, ale i učitelé a žáci, kteří tento pořad shlédli,
o něm hovoří pouze v superlativech.

Pořad je určen pro všechny žáky I. i II. stupňů ZŠ, pro žáky ZUŠ,
pro studenty gymnázií i všech dalších typů středních škol.

Délka trvání = jedna vyučovací hodina, tj. 45 min