Sdružení interpretů s violou d´amore

Viola d'amore duo


Jiří Šimáček – housle, viola d´amore, viola
Karel Prokop – klavír, varhany, cembalo

Komorní duo, které vzniklo uměleckou spoluprací dvou interpretačních osobností, houslisty a klavíristy (varhaníka) při projektu mozartovských koncertů na pražské Bertramce. Následnou spoluprací obou umělců se postupem času z tohoto víceméně běžného komorního složení (housle-klavír) stalo duo, které má dnes hned několik zcela unikátních rysů, díky kterým jsou jeho vystoupení zajímavá a atraktivní jak pro nejširší posluchačskou obec, tak i pro pořadatele u nás i v zahraničí.

Oba interpreti vycházejí ve svém uměleckém přístupu ze známé skutečnosti, že v době baroka a klasicismu hrál každý umělec – virtuos – vždy na několik hudebních nástrojů stejného typu. Této originalitě přizpůsobují svojí činnost v komorním duu. Základním složením dua se proto stala nástrojová kombinace viola d´amore a varhany, přičemž dalšími používanými nástroji jsou housle, viola, violino piccolo a cembalo, virginal či klavír.

Členy VIOLA d´amore – dua jsou:

Jiří Šimáček (1952) – absolvent pražské konzervatoře v houslové třídě prof. M.Voldanové, žák a pokračovatel prof. J.Horáka ve hře na violu d´amore. Hře na tento nástroj i veškeré problematice s tímto nástrojem spojené se věnuje již od roku 1973. Má na svém kontě množství koncertů na tento nástroj u nás i v zahraničí a to jako komorní hráč (ve zmiňovaném Triu české hudby) i jako sólista. Dnes je prakticky jediným koncertujícím interpretem i pedagogem na tento nástroj v ČR.

Karel Prokop (1948) – koncertní doprovázeč, varhaník, sbormistr a pedagog. Studoval na pražské konzervatoři hru na klavír ve třídě prof. B. Kabeláčové a dirigování u prof. Vl. Jankovského. Od roku 1975 se věnuje pedagogické činnosti na pražské konzervatoři. Současně působí jako sbormistr Pražského dívčího sboru a Smíšeného pěveckého sboru při ČVUT. Jako korepetitor spolupracuje se sólisty, sbory i soubory již řadu let doma i v zahraničí.